Svenska English

Kontaktpersoner för dig som är journalist: 

Allmänna och övergripande frågor:
Bengt Benjaminsson, VD
Tel: 0243-318 060
Mobil: 070-619 08 79
E-post: bengt.benjaminsson@dalatrafik.se

Övriga frågor:
Janne Andersson, Trafikchef
Tel: 0243-318 100
Mobil: 073-840 78 21 
E-post: janne.andersson@dalatrafik.se

Bengt Hamelius, Infrastrukturchef
Tel: 0243-318 070
Mobil: 070-326 25 38
E-post: bengt.hamelius@dalatrafik.se

Tomas Nordholm, Marknadschef   
Tel: 0243-318 050
Mobil: 070-373 06 25
E-post: tomas.nordholm@dalatrafik.se

Pär Selgeryd, Ekonomichef
Tel: 0243-318 040
Mobil: 070-552 40 30
E-post: par.selgeryd@dalatrafik.se