Svenska English

Kontaktpersoner för dig som är journalist: 

Allmänna och övergripande frågor:
Conny Strand, VD
Tel: 0243-625 20
Mobil: 070-670 80 25
E-post: conny.strand@dalatrafik.se

Övriga frågor:
Bengt Benjaminsson, Vice VD
Tel: 0243-625 30
Mobil: 070-619 08 79
E-post: bengt.benjaminsson@dalatrafik.se

Janne Andersson, Trafikchef
Tel: 0243-625 24
Mobil: 073-840 78 21 
E-post: janne.andersson@dalatrafik.se

Bengt Hamelius, Infrastrukturchef
Tel: 0243-625 38
Mobil: 070-326 25 38
E-post: bengt.hamelius@dalatrafik.se

Tomas Nordholm, Marknadschef   
Tel: 0243-625 25
Mobil: 070-373 06 25
E-post: tomas.nordholm@dalatrafik.se

Pär Selgeryd, Ekonomichef
Tel: 0243-625 40
Mobil: 070-552 40 30
E-post: par.selgeryd@dalatrafik.se