Svenska English

Dalatrafiks styrelse

Agneta Andreasson-Bäck
Jan Bohman
Sofia Jarl, vice ordförande
Inga-Britt Kronnäs, ordförande
Leif Nilsson
Mikael Rosén
Mikael Thalin

Suppleanter
Ingrid Berg
Bengt-Åke Rehn
Anna Hed
Birgitta Örjas
Sören Aspgren
Britt-Inger Remning
Johan Thomasson

Auktoriserad revisor
Torbjörn Sjöström
Suppleant
AnneMarie Axelsson

Lekmannarevisorer
Lars Ivarsson
Carl-Erik Nyström