Svenska English

Dalatrafiks huvudkontor

Växel: 0243-625 00

Växelns öppetider är vardagar 07:30 - 16:00

E-post: info@dalatrafik.se  

Box 924, 781 29 Borlänge

Besöksadress: Bangårdsgatan 11, Borlänge

Det är vi som jobbar på Dalatrafik:

VD:
Conny Strand

Sekreterare
Lena Olsson

Vice VD/UTVECKLING
Bengt Benjaminsson

Verksamhetsutvecklare
Annika Gustafsson

KVALITET
Kvalitetsansvarig
Peter Östman

Kvalitetsutredare
Lars Grahn

TRAFIKCENTER
Chef trafikcenter
Janne Andersson

KUNDSERVICE
Arbetsledare
Tony Sjödin

Kundservice
Natalie Berglund
(föräldraledig)
Malin Bäck 
Eva Ehnberg
Hanna Eriksson 
Pernilla Gustafsson
Rebecca Lindberg 
Martina Hedin
Johanna Sjöström
Susanne 
Stenberg-Kvist
Antonia Wikblad
Isabelle Granberg
Mikaela Westling

Trafikplanering
Mattias Ahlström
Hanna Blom
Ann-Sofie Holgersson
Stefan Kaijanmäki
Per Nilsson
Marie Norman
Calle Prahl
Henrik Öijer
Håkan Jacobs
Carina Persson
Kicki Månsson

INRASTRUKTUR
Infrastrukturchef
Bengt Hamelius

IT-ansvarig
Jens Engman

Förvaltningsledare IT
Gunnar Johansson

Teknik
Dan Andersson
Patrik Lundin
Kristofer Johansson
Magnus Nyholm 
Mats Wiklundh

TRAFIKADMINISTRATION
Controller
Ingela Eklund

Annelie Krieg-Sjöberg

Anne Piippo

Trafikadministration/sjukresor
Henrietta Budgivars
Elisabeth Danielsson
Carina Häggmark
Laila Jansson
Malinda Andersson

EKONOMI:
Ekonomichef
Pär Selgeryd

Redovisning
Lilian Gustavsson

Redovisning/Löner
Inga-Lill Carlsson

Trafikekonomi
Staffan Andersson
Krister Wiklund

MARKNAD
Marknadschef
Tomas Nordholm

Kommunikationsansvarig
Ellinor Westling

Marknadsassistent
Anna Njie

Säljare
Christina Åhl