Svenska English

Dalatrafiks huvudkontor

Växel: 0243-318 000

Växelns öppetider är vardagar 07:30 - 16:00

E-post: info@dalatrafik.se  

Box 924, 781 29 Borlänge


Det är vi som jobbar på Dalatrafik:

VD:
Bengt Benjaminsson

Sekreterare
Annette Friberg

Verksamhetsutvecklare
Annika Gustafsson

KVALITET
Kvalitetsansvarig
Tony Sjödin

Kvalitetsutredare
Lars Grahn

TRAFIKCENTER
Chef trafikcenter
Janne Andersson

Trafikadministration
Produktionsledare
Ingela Eklund

Trafikadministration/sjukresor
Henrietta Budgivars
Elisabeth Danielsson
Carina Häggmark
Laila Jansson

Servicecenter
Teamledare
Rebecca Lindberg
Synöve Nordreen

Trafikledning
Teamledare
Stefan Sjöberg

Trafikplanering
Teamledare

Mattias Ahlström

Trafikutvecklare
Henrik Öijer
Calle Prahl
Carina Persson

Trafikplanerare
Hanna Blom
Jörgen Eriksson
Stefan Kaijanmäki
Håkan Jacobs
Marie Norman
Annie Linderson
Christine Månsson

INRASTRUKTUR
Infrastrukturchef
Bengt Hamelius

IT-ansvarig
Jens Engman

Förvaltningsledare IT
Gunnar Johansson

Teknik
Dan Andersson
Patrik Lundin
Kristofer Johansson
Magnus Nyholm 
Mats Wiklundh

EKONOMI:
Ekonomichef
Pär Selgeryd

Redovisning
Lilian Gustavsson

Redovisning/Löner
Majvor Hermansson

Trafikekonomi
Staffan Andersson
Krister Wiklund

MARKNAD
Marknadschef
Tomas Nordholm

Kommunikationsansvarig
Ellinor Westling

Marknadsassistent
Anna Njie

Säljare
Christina Åhl