Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska English

Ansökan sommarlovskort

Om du tillhör någon av grupperna nedan kan du ansöka om Sommarlovskort via formuläret.

  • ungdomar som är nyinflyttade till Dalarna
  • ungdomar med skyddad identitet
  • ungdomar som är asylsökande
  • ungdomar som går ut åk 3 gymnasiesärskolan
  • ungdomar folkbokförda i annat län, men som går i skola i Dalarna

För att du skall kunna ansöka skall du förutom att tillhöra någon av grupperna ovan, omfattas av de generella reglerna. Det innebär att du slutar årskurserna 6–9 i grundskolan eller årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan. 

Det gäller även för grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasiesärskolan och de som går ut åk. 10 i specialskolan.
Tillhör du någon av grupperna ovan och ansöker om kort, kommer du att få ett resekort hemskickat till dig.
Vi kontrollerar att din beställning är giltig.

Observera att du INTE ska ansöka om du är berättigad till kort och inte tillhör någon av grupperna ovan (beställning har då skickats via din skola).
Vid eventuella frågor maila till skolkort@dalatrafik.se
För att läsa mer om hur sommarlovskortet gäller läs här >>>

Ansökan kan ske fram till den 30/6 2018.

Beställare (om annan än kortinnehavare)
 
Kortinnehavare, ansökan avser
*Obligatoriska uppgifter

Dina personuppgifter används av Dalatrafik och Dalatrafiks personuppgiftsbiträden.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Dalatrafik. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Dalatrafiks biljetter och övriga tjänster. Dalatrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s k allmänna handlingar som Dalatrafik ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.